B-612 Kulturális műhely 6724 Szeged, Bécsi krt. 7. Telefon:70/266-2790, 30/517-1205 e-mail: b612@b612.hu   http://www.b612.hu

 
Grafológus képzés
Grafológus, írásszakértő és szak-asszisztens képzés
2008. szeptember 6-tól
270 kontaktórás emelt szintű grafológus, írásszakértő és szakasszisztens képzés indul OKJ-s vizsgalehetőséggel.

Az akkreditált képzés együttműködéssel, a SELF-MENTAL Stúdió szervezésében, és a Grafodidakt Grafológusképző és Személyiségfejlesztő Központ oktatási támogatásával történik.

A 1,5 éves komplex képzés 290 órás, 10 blokkból (9 képzési + 1 vizsgafelkészítő blokkból) áll, a blokkonként (30 óra/képzési blokk) induló oktatás kontaktórái 2 hetente szombatonként 10-10 tanítási órában történnek. A komplex képzés tematikája az új, feladatkompetencia alapú oktatással történik. Ez gyakorlatorientált oktatást jelent, továbbá már nem kell külön OKJ.-s grafológus szakasszisztensi vizsgát tenni, és az írásazonosító tananyag elsajátítására már nem az OKJ.-s grafológusi végzettség megszerzése után kerül sor! Az általunk nyújtott új, 54-es emeltszintű grafológusképzés mindezeket komplexen magába foglalja, s a vizsgák is az eszerinti komplex követelményeknek megfelelően, modulzáró vizsgák letételével történnek.

A 2007. októberében életbe lépő új országos rendelet alapján az új képzési programban a grafológus szakasszisztensi végzettség részképesítésként szerezhető meg azok számára, akik nem tudják valamilyen ok miatt teljesíteni a 4 modulos OKJ-s grafológus vizsgát sikeresen, de az első két modul sikeres vizsgája esetén megkapják a rész szakképesítésű grafológus szakasszisztens képzettséget, melynek birtokában ismét megkísérelheti a grafológus vizsga letételét. Természetesen vizsgázni ez esetben már csak a 3. és 4. modulból kell, mert az 1. és 2. modul vizsga sikerességét a grafológus szakasszisztens Bizonyítvány igazolja.

Éppen ezért, akik a legmagasabb szintű új, komplex OKJ. 54-es Grafológus végzettséget kívánják megszerezni, azok számára már nem előfeltétel a grafológus szakasszisztensi végzettség. Az OKJ. 54- es Grafológus szakmai vizsgára bocsáthatóság feltétele a képzési program 4 Moduljából letett sikeres, dokumentált modulzáró vizsga, melynek letételéhez bejárás nélkül (külsősként) is lehetőség van jelentkezni. Azonban, azok a levelező vagy távoktatásos szakos hallgatóink, akik csoportos képzési program keretében végzik el a másfél évet, és indexükben igazolva van minden blokkban (10 blokk) elvégzett gyakorlati eredmény, külön modulzáró vizsgát akkor kell tenni intézményünkben, ha nem jártak reguláris képzésre!

Amennyiben a hallgató nem kíván semmilyen vizsgát tenni, ezt is megteheti, de ekkor a tanfolyam elvégzéséről csak Tanúsítványt kaphat. A hallgatónak a vizsgák mellőzése esetén is célszerű az oktatók által kijelölt gyakorlati feladatoknak megfelelően eleget tenni, mert ez nélkülözhetetlen az egymásra épülő szakmai ismeretek elsajátításához.

Az ÚJ EU Kompatibilis, kompetencia alapú emelt szintű GRAFOLÓGUSKÉPZÉSÜNK FAT akkreditáció alatt van, mely elvégzésével a legújabb OKJ 54-7725 01 0000 00 00 + EUPASS kiegészítő bizonyítványt szerezhetik meg a végzett hallgatók.

Azok a hallgatók, akik már valamilyen szintű grafológusi végzettséggel rendelkeznek, a végzettséget igazoló bizonyítványok, index bejegyzések, és a Szintfelmérő feladatlap eredménye arányában kapcsolódhat az új képzéshez, illetve a 10 blokk elvégzése esetén általában az új képzés első 2 blokk tandíjából árkedvezményt kapnak. A képzési tematikát minden esetben a képzés beindulásakor, a tandíj befizetése után bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére.

A képzés otthoni, kötetlen tanulási formában is elvégezhető, melynek feltételei, költségei azonosak a bejáró, levelező hallgatókéval. A bejáró csoport és a kötetlen képzés tematikája is teljesen azonos, ezért egy-egy párhuzamosan haladó csoporthoz a bejárás is megoldható! Igény szerint lehetőségük van az oktatáson bármikor részt venni, illetve blokkonként igényelhetnek egy-egy órás külön tanári konzultációt a felkészüléshez! Az egyéni képzés bármikor elkezdhető!

Az OKJ.- s vizsga letétele azonban minden hallgató számára kizárólag csoporttal együtt történhet!

A már beindult képzéseink csoportjaiba bekapcsolódni egyéni felzárkóztatással lehet. Alapképzéseinkre a jelentkezés feltétele: minimum középfokú végzettség.

Legközelebbi csoportok 2008. szeptemberében indulnak, folyamatosan várjuk a jelentkezéseket!

Végzettség: GRAFOLÓGUS (OKJ 54-7725 01 0000 00 00)

Időtartam: 10 képzési blokk (290 kontakt óra)

Tematika: OKJ-s képzés/vizsgáztatás a Közlönyben megjelent követelményrendszer szerint.

Díja: 35.000- Ft/képzési blokk, tartalmazza a képzési díjat, házi feladatok javítási díját

Végzettség igazolása: OKJ-s Bizonyítvány (ill. Grafológus végzettséget igazoló magán Oklevél, amennyiben nem tesz OKJ-s vizsgát)