B-612 Kulturális Műhely 6722 Szeged, Bécsi krt. 7. Telefon:70/266-2790, 30/517-1205 e-mail: b612@b612.hu   http://www.b612.hu

 

 


 

Vagyok, vagy leszek?
2006.05.04. Popper Péter előadása a B-612 Kulturális Műhelyben.
Vagyok, vagy leszek? Címmagyarázat
Bibliai idézet. Mózes és az égő csipkebokor. Mit mondjak, ki küldött engem? Ki vagy Te? Isten nem mondta meg a nevét. Azt felelte, a legtöbb fordításban: vagyok, aki vagyok. Lehet így is fordítani: leszek aki leszek. Az leszek, akivé formáltok engem. Az ember megszentelődik istenben,  isten megszentelődik az emberben. Kölcsönös viszony. Kölcsönösen formálják egymást. Nevek. Soha nem mondják a Bibliában. Szent könyvekben nem mutatkoznak be. Jákob birkózása "valakivel". Régi ezoterikus titok: aminek ismerjük a nevét, annak rendelkezésre áll a hatalma.
Önismeretdivat
"Kezdjük a divattal. Vannak pszichológiai divatok. Hogy mint keletkeznek, hogy keletkeznek, a fene sem tudja, de elterjednek, és egy darabig élnek, aztán kirobbannak, meghalnak ezek a pszichológiai divatok. Váltják egymást. Most önismeret divat van, a vízcsapból is önismeret folyik. Mi kell nekünk? Önismeretre van szükségünk, minél jobb önismeretre van szükségünk."
Iparok
Egyiptom: a halottat Ozirisz ítélőszéke elé felé haladva  démonok akadályozzák. Önismereti csoportok helyett démonismereti csoportok. Elmondták, hogy milyen démonokkal fog találkozni, hogy hívják őket. A szellemi lények nem mondják meg a nevüket.  Spirituális hiedelem: az emberi történelem folyamán ketten tudták Isten nevét. Isten neve 36 hangból áll. Mózes és Jézus ismerte, ezért rendelkezésükre állt Isten hatalma.
Pszichológiai mítoszok
Divatok. Pszichológiai divatok. Elterjednek, élnek, kirobbannak, elmúlnak, váltják egymást. Most önismeret divat van.  Korábban az akarat mítosza uralkodott.Az terjedt el: fő probléma az akaraterő hiánya. "Nincs elég akaraterőm". Az "akaróka" hiánya. Ha elromlik az "akaróka" elmegyünk a pszichológushoz.

Ezt váltotta az önismeret mítosza: abban a szent meggyőződésében ha valakinek mély önismerete van az rendbe teszi a lelkét,  meg tudja  oldani lelki problémáit.
Az önismeret gyógyító hatása
Hiedelem: mély, igaz lélektani tudás gyógyít. Ez nem igaz. Ha valaki sok logikát tanul, logikusabban tud gondolkodni? Kb. annyira mintha valaki megtanulja az emésztés fiziológiáját akkor jobb lesz az emésztése. Az önismeret nem olyan mint a nyelvtanulás.
Másik kérdés: mennyire van gyógyító hatása az önismeretnek?  Én e utóbbira mondom tagadólag. tanulni lehet az önismeretet, de, hogy gyógyító hatása lenne...
Egy szorongó ember önismereti út hatására egy önmagáról keveset tudó szorongóból lesz  egy önmagáról sokat tudó szorongó.

Hazugságok és illúziók
Hazugságok és illúziók

 

Christian Morgenstern:
A költői menyét
(ford.: Szabó Lőrinc)

Patak kövére dobta köpenyét és ráültette a menyét
a menyét.  De hát
miért? A vigyori hold,
pszt, a titokkal kipakolt
 s csakhamar megtudta a part,
 hogy az agya-
fúrt bestia
mindössze rímelni akart.
Az önismeret veszélyei
A pszichoanalízis hatása a művészetre. Színész művészete. Az öregkori önismeret. Villon. Morgenstern abszurd versei. Az antropozófusok hatása költészetére. Török Sándor és az ezoterikus mozgalom. Werfel, a neurózis és a pszichoanalízis. Nem kell mindenkiből unalmas nyárspolgárt nevelni.
Külső és belső
Thomas Mann: József és Jákob. Miért nem értesítette József apját arról, hogy él? A külsőleg és belsőleg megvalósítható lehetőségek. A belső lehetoségek változása. Példa: páciens házassága.
folyt. köv.